Condiții generale

Îți mulțumim pentru vizită!

Serviciile așa cum sunt ele indicate pe site-ul. www.evpoint.md (în cele ce urmează Site) dorim să fie accesate și utilizate din plin. Înainte de a apela la servicii, te rugăm să citești cu atenție condițiile de utilizare (în continuare Condiții de Utilizare) și politica de confidențialitate (în continuare Politica de Confidențialitate) așa cum aceastea sunt cele ce guvernează raportul dintre noi și utilizatori / clienți în legătură cu furnizarea serviciilor.

EV POINT SRL (în continuare EV Point sau Prestator, identificată prin INDO: 1018600046949, cu adresa oficiului în Republica Moldova, mun. Chișinău, MD 2001, str. M. Kogalniceanu, 11) este prima și cea mai mare rețea națională de alimentare a vehiculelor electrice din Republica Moldova construită cu suportul UNDP, bazată pe soluții de încărcare rapidă și foarte rapidă. Asigurăm mobilitatea electrică dintre localitățile din Moldova și de-a lungul principalelor trasee pan-europene ce traversează teritoriul acesteia.

Site-ul www.evpoint.md și cabinetul personal (www.cabinet.evpoint.md) este accesibil de către orice utilizator în mod gratuit. Pentru accesarea Site-ul desigur că e necesar să ai un dispozitiv cu acces la internet.

Prin accesarea Site-ului și/sau înregistrarea Contului Personal orice Utilizator acceptă prevederile indicate în prezentul document. De asemenea, prin înregistrare Clientului își dă acordul deplin referitor la Condițiile de Utilizare a Site-ului și accesarea Serviciilor. În cazul în care nu se oferă acordul sau nu sunteți de acord cu regulamentele, politicile, condițiile de utilizare, rugăm ca orice Utilizator să stopeze accesarea Site-ului și utilizarea serviciilor.

Înainte de a studia prevederile indicate în prezentul document menționăm că EV Point are dreptul, oricând și fără a anunța personal printr-o comunicare în acest sens, de a modifica Condițiile de Utilizare, vizualizarea, modalitatea de prezentare și în general conținutul întregului Site. Modificările sunt aduse la cunoștința Utilizatorilor prin publicare pe Site.

Pentru a cunoaște ultimele modificări, recomandăm să se verifice în mod regulat data ultimei actualizări astfel încât orice Utilizator să fie informat referitor la versiunea aplicabilă a acestui document în orice moment. În cazul în care ești Client, atunci modificările vor fi transmise prin mesaje de informare la adresa de e-mail comunicată la înregistrarea ca Client.

În cazul în care Utilizatorul continuă să acceseze Site-ul sau Clientul continuă să beneficieze de Servicii, acces lucru este considerat ca o acceptare expres și deplin a tuturor modificărilor efectuate și a actualizărilor implementate. Pentru orice neclarități te rugăm să contactezi serviciul Suport.

Pentru a putea beneficia de Servicii, este necesar să devii Client prin crearea Contului Personal valid. Fiind Client poți accesa Serviciile prezentate pe Site, în special serviciile de încărcare a bateriei vehiculelor electrice cu ajutorul stațiilor de încărcare.

 

TERMENI UTILIZAȚI

Aplicația EV Point – sistem software (Sistem de gestiune a Prestatorului) reprezentat fie prin Cont Personal deschis pe www.evpoint.md fie prin aplicația EV Point disponibilă în magazinele Apple Store și Google Play. Aplicația permite Clienților un acces la Servicii conform Contractului prevăzut de pe un sistem desktop sau mobile (spre exemplu pentru a identifica amplasamentul și disponibilitatea unei Stații, tarifele aplicate, accesarea Serviciilor, achitarea serviciilor, vizualizarea procesului de încărcare, etc.).

Servicii – servicii de acces la stații de servicii de încărcare a bateriilor vehiculelor electrice

Contract – Contractul de prestare a serviciilor de acces la stațiile încărcare a bateriilor vehiculelor electrice. Orice referire la Contract  va include și orice alte regulamente și instrucțiuni de pe Site care completează explicit sau implicit Condițiile de Utilizare, inclusiv regulamentele specifice (spre exemplu pot fi Politică de confidențialitate, Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Contract de furnizare servicii, etc.).

Cartela / Card RFID – Cartela emisă de EV Point care permite Clienților de a iniția procesul de prestare a Serviciilor, respectiv de a-l finisa sau anula. Cartela RFID nu reprezintă un instrument de plată și nu reprezintă o cheie de acces, ci este un instrument ce oferă opțiunea de inițiere mai rapidă a procesului de prestare a Serviciilor.

Client – orice persoană, fizică sau juridică, care intenționează a apela la Servicii în conformitate cu prevederile Contractului și a confirmat aceasta prin deschiderea unui Cont Personal pe pagina www.evpoint.md  sau în aplicația EV Point, ori persoană care a accesat Contul Personal în Aplicația EV Point respectiv se consideră că Clientul a făcut cunoștință cu prevederile Contractului, le-a acceptat și este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu prestarea Serviciilor.

Punct de încărcare – reprezintă priza de alimentare a unei Stații de încărcare a bateriilor vehiculelor electrice, instrumentul prin intermediul căruia se prestează Serviciile.

Stația de încărcare – instrumentul prin intermediul căruia se prestează Serviciile fiind reprezentat de un echipament electric, de curent continuu și/sau curent alternativ dotat cu 1,2 sau mai multe puncte/ prize de încărcare.

Tarif – reprezintă prețul unitar stabilit Serviciului aplicabil diferențiat și/sau unitar în rețeaua EV Point. Tarifele la fiecare stație pot fi publice, cu acces larg a tuturor vizitatorilor paginii www.evpoint.md sau pot fi cu caracter relativ restricționat disponibile doar pentru Clienți și afișate în Aplicația EV Point.

Vehicul Electric (EV) – vehicul propulsat de unul sau mai multe motoare electrice, cu posibilitate de alimentare de la o sursă externă de electricitate. Sub noțiunea de EV se înțeleg atât vehiculele BEV (din engleză Battery Electric vehicle) cât și PHEV (din engleză plug-in hybrid electric vehicle).

Utilizator – orice persoană, vizitator al site-ului EV POINT (www.evpoint.md / www.cabinet.evpoint.md) care nu are calitatea de Client.

 

CUM DEVII CLIENT?

Transformarea unui Utilizator în Client se efectuează prin:

 • Accesarea butonului Intră în Cont de pe Site și parcurgerea pașilor pentru crearea Contului Personal
 • Descărcarea aplicației EV Point din magazinele Apple Store și Google Play și parcurgerea pașilor pentru înregistrare (în momentul disponibilității acesteia).

Pentru a putea să vă acordăm calitatea de Client, EV Point se bazează că toate condițiile de mai jos sunt îndeplinite:

 • Sunt acceptate integral Condițiile de Utilizare, Politica de Confidențialitate și Contractul de prestare servicii
 • Utilizatorul declară expres că are 18 ani și capacitatea deplină de a încheia în mod valabil Contractul
 • Se parcurg etapele de înregistrare și sunt furnizate informațiile minime obligatorii, corecte și complete.

Orice informații și date furnizate în cadrul procedurii de înregistrare pentru a fi Client trebuie să fie clare. Orice Client are obligația de a actualiza datele furnizate, ori de câte ori intervine vreo modificare. Menționăm – contul de client este legat de adresa de e-mail validă. În cazul în care parola de acces la Contul Personal este pierdută, resetarea se face utilizând adresa de email indicată la înregistrare. Lipsa accesului la adresa de email conduce la imposibilitatea de accesare / resetare a parolei. EV Point nu va modifica adresa de email a unui client, aceasta fiind unică asociată unui singur Client. Similar este și numărul de telefon de contact. Un client în cadrul EV Point se identifică cu o singură adresă de email și un singur telefon de contact.

 

CONTUL PERSONAL / APLICAȚIA EV POINT

Pentru a utiliza și beneficia de Servicii e necesar să ai deschis un Cont personal fie în browser (site www.evpoint.md / www.cabinet.evpoin.md) fie în aplicația mobilă EV Point (la moment indisponibilă). Pentru a accesa Contul Personal, o poți face din aplicația EV Point sau din aplicația web accesată de pe un dispozitiv desktop și sau mobile.

Pentru aceasta rugăm să rețineți că aveți nevoie de acces la internet, să puteți deschide pagina web a Site-ului sau să aveți acces la aplicația EV Point De asemenea va fi necesar să activați fișierele de tip Cookies. (mai multe despre cookies în compartimentul de mai jos).

La înregistrarea Clientului, numele de utilizator al acestuia este dat de adresa de email furnizată. Contul de Client este creat special pentru o singură persoană, iar conținutul plasat aparține în totalitate acesteia. Desigur că înainte de activarea Contului Personal de Client, se declară pe proprie răspundere că informațiile furnizate sunt adevărate, iar furnizarea și accesul la Site și Servicii reprezintă integral voința persoanei.

Fiecare Client are dreptul și obligații:

 • Să posede un singur Cont Personal pe Site și aplicația EV Point
 • Să nu aloce, transmită sau transfere nici unei alte persoane datele de acces la Contul Personal
 • Să nu autorizeze altei persoană să utilizeze Contul Personal
 • Să utilizeze Serviciile numai în interes propriu și să nu încerce comercializarea Serviciilor către alți beneficiari
 • Să nu atenteze nici un fel la identitatea altor persoane și să nu utilizeze în nici un fel datele și informațiile pe care le-a obținut legal sau ilegal despre o altă persoană în procedura de înregistrare ca fiind datele și informațiile personale

În cazul depistării unor încălcări a prevederilor indicate, EV Point își rezervă dreptul de a anula toate Conturile Personale ale Clientului precum și stabilirea unor restricții suplimentare (inclusiv acces la Site, deschiderea de noi Conturi personale, etc). În cazul în care pentru încălcări sunt aplicabile și prevederi legale civile, contravenționale sau penale, ne rezervăm dreptul de a sesiza autoritățile competente pentru aplicarea respectivelor prevederi.

EV Point nu are nici un control imediat asupra informațiilor, acțiunilor, inacțiunilor sau omisiunilor Clientului, respectiv nu poate fi trasă la răspundere sub nici o formă pentru accesarea Contului Personal de către persoane terțe, indiferent de cauza acestei accesări.

După parcurgerea pașilor pentru crearea Contului Personal și obținerea calității de Client, la adresa de email indicată va fi furnizat un link de activare a Contului personal. Acces la Contul Personal nu se va furniza până nu se va accesa linkul de activare.

Contul Personal este securizat prin parolă aleasă de Client. Responsabilitatea privind confidențialitatea parolei aparține exclusiv Clientului. În cazul în care sunt dubii, a fost uitată parola rugăm să se modifice parola, accesând linkul pentru modificarea / omiterea parolei. De asemenea, pentru o mai mare securitate te rugăm să modifici parola cu o frecvențe cât mai mare.

La accesarea Contului Personal fiecare Client va ajunge pe pagina de profil personală și va avea acces deplin la Serviciile oferite conform Contractului. Recomandăm ca la accesarea inițială să se exploreze atent opțiunile oferite  pentru a obține o imagine clară și completă a calității de Client și a înțelege mai bine Serviciile care se pot accesa precum și costul acestora.

În vederea identificării unui eventual abuz EV Point va utiliza informații precum numărul de identificare a echipamentului, modalitate de plată, contul de email, telefonul sau orice altă modalitate de identificare disponibilă.

 

CARTELA / CARDUL RFID

Cardul / Cartela RFID EV Point reprezintă o metodă alternativă și mai simplă de a beneficia de Servicii în cazul în care un Client nu dorește să acceseze Contul Personal. Cardul RFID este un instrument mai simplu de a iniția procesul de accesare a Serviciilor la stațiile de încărcare, respectiv de a stopa / anula / finisa acest proces. Cardul RFID nu înlocuiește Contul Personal, el este asociat acestuia și poate fi emis doar dacă ești un Client EV Point. Inițierea / anularea / stoparea / finisarea prestării Serviciilor se face cu una și aceeași Cartelă RFID, fiind imposibil de a iniția procesul cu o cartelă și a stopa acest proces cu altă cartelă.

După activarea contului și la o solicitare expresă, vom putea expedia un Cart RFID la datele de contact indicate de către Client. Livrarea Cardului RFID se face fie personal, fie prin intermediul Poștei Moldovei sau servicii de curierat. Acestea se livrează doar la adrese valabile din Republica Moldova, fiind însoțite de aviz de recepție. Costurile transmiterii Cardurilor RFID prin Poșta Moldovei sunt atribuite EV Point. În cazul în care datele de livrare sunt indicate eronat, transmitere suplimentară a Cartelei RFID nu se efectuează, iar solicitare ei se poate face fizic în oficiul EV Point.

Cardului RFID recepționat este inactiv și poate fi utilizat instant în rețeaua EV Point după recepție, printr-un apel la serviciul support pentru activare carduri.

Fiecare Client este responsabil pentru păstrarea în siguranță a Cardului RFID. În situația în care Cardul RFID este pierdut, furat sau deteriorat te rugăm să contactezi imediat serviciul Suport client pentru a stopa funcționarea cardului și a putea la necesitate emite un nou card RFID. La emiterea suplimentară a cardului RFID pot fi aplicate anumite taxe. La emiterea suplimentară a Cardului RFID, cardul precedent se dezactivează și nu va mai putea fi utilizat pentru accesarea Serviciilor.

EV Point nu poate fi în nici un fel responsabilă pentru pierderile de orice fel suferite de către Client ca urmare a pierderii / furtului / deteriorării Cardului RFID și lipsei informării imediate despre acest aspect. De asemenea, Clientul acceptă că înlocuirea Cardului RFID se va face în termeni rezonabili, fapt pentru care nu va putea beneficia de opțiunea de a apela la servicii utilizând Cardul RFID.

Un Card RFID este asociat unui singur Cont Personal, respectiv un Cont Personal poate avea conectată o singură cartelă RFID. În cazul în care Cartela RFID pierdută / furată ce a fost emisă în mod repetat, a fost găsită / returnată, Cartela inițială este dezactivată și urmează a fi returnată EV Point așa cum aceasta este proprietatea companiei.

În cazul în care Contul Personal este suspendat / dezactivat, Cartela RFID asociată acestui Cont Personal încetează a funcționa.

 

SERVICIILE EV POINT

Serviciul furnizat de EV Point este reprezentat de serviciul de acces la stațiile de încărcare a bateriilor vehiculelor electrice, așa cum este indicat în capitolul Noțiuni, având ca instrument de bază Stațiile de încărcare a bateriilor vehiculelor electrice aflate în rețeaua națională EV Point ce aparțin cu drept de proprietate companiei EV Point și sau partenerilor acesteia. Acest serviciu este contra cost conform tarifelor asociate fiecărei stații de încărcare, afișate în Contul Personal al Clientului și/sau pe pagina web www.evpoint.md.

De comun cu Serviciile, orice Client va beneficia de informații în timp real despre procesul de încărcare, soldul disponibil în Contul Personal, stațiile disponibile, punctele de încărcare accesibile, și/sau ocupate, program de funcționare, gestiune a încărcărilor, etc.

Serviciul este accesibil de la momentul activării Contului Personal și îndeplinirea condițiilor de plată asociate acestui cont.

Programul de lucru al EV Point este 24/7, iar serviciile de încărcare a bateriilor vehiculelor electrice pot fi prestate pe parcursul întregii zile, indiferent de locația de amplasament a utilajului.

 

TARIFE

Serviciile sunt furnizate în baza tarifelor detaliate din Contul Personal și de pe Site. Tarifele nu includ în nici un fel costuri asociate sau derivate accesului la internet, mijloacelor de comunicare la distanță sau a oricăror altor servicii pe care le veți utiliza pentru a accesa aceste Servicii.

Pentru a putea iniția procesul de accesare a Serviciilor e necesar să dispui de un sold minim pozitiv de resurse financiare în Contul personal superior sumei de 0 (zero) lei.

Orice Client are posibilitatea de a verifica Serviciile și informațiile corespunzătoare asociate acestora oricând pe durata utilizării Site-ului sau accesării Contului personal, respectiv înainte de efectuarea unei plăți.

Atunci când un Client decide de a alege Serviciile și a efectua plata conform tarifului prezentat, respectiv la momentul alimentării Contului Personal oferă garanțiile își asumă declarațiile:

 • Are cel puțin 18 ani și capacitatea deplină de a beneficia de Servicii
 • Datele solicitate pentru efectuarea plății sunt adevărate și nu comit nici o faptă contrar prevederilor legale aplicabile prin efectuarea plăți sau accesarea Serviciului.
 • Plata este făcută în numele Clientului și acesta are dreptul de a utiliza modalitatea de plată respectivă
 • Prevederi legale sau de altă natură care sunt aplicabile nu sunt încălcate prin accesarea Serviciilor și nu sunt limitări pentru Client în ce privește accesul la Servicii

EV Point nu are nici o răspundere în cazul în care Clientul încalcă prevederile de mai sus precum și pentru utilizarea incorectă sau ilegală a mijloacelor de plată. EV Point nu va returna plățile pentru Servicii dacă un Client invocă faptul că a făcut acest lucru eronat, a renunțat la Serviciul prestat sau orice alt motiv după plata acestuia.

EV Point va bloca Contul Personal în situația în care există reclamații referitoare la plățile pe care le efectuează Clientul până la momentul în care respectiva reclamație este soluționată sau motivele respective au dispărut sau au fost clasificate.

Normele legale stabilesc dreptul unei persoane fizice de a renunța la un Contract încheiat în termen de 14 zile de la încheierea acestuia fără justificarea deciziei și fără alte costuri în afara celor prevăzute de lege. Cu toate acestea, în situația în care dorești renunți la Contractul astfel încheiat în termenul indicat mai sus:

 • retragerea nu se poate aplica pentru Serviciile de care beneficiezi imediat și integral, al celor cu conținut digital, nefurnizate pe suport material sau personalizate în mod clar pentru tine, așa cum sunt Serviciul de acces la stațiile de încărcare a bateriilor vehiculelor electrice;
 • orice retragere nu scutește Clientul de plata tarifului Serviciilor consumate în perioada în care a beneficiat de acestea, prețul Serviciilor din care nu se poate retrage sau eventuale costuri de livrare.

De aceea, orice Client declară, cunoaște și acceptă că Serviciile furnizate:

 • sunt servicii conținut digital care nu este livrat pe suport material
 • serviciile sunt furnizate în mod continuu și imediat, beneficiind instantaneu de acestea conform cerințelor și opțiunilor selectate.
 • Clientul oferă acordul expres ca prestarea Serviciilor să înceapă imediat după efectuarea și confirmarea de primire a plății și îndeplinirii condițiilor asociate Contului Personal și de asemenea ca prin accesarea Serviciilor, dreptul Clientului de retragere poate fi limitat sau chiar exclus.

Pentru achitarea Serviciilor achiziționate, EV Point va debita direct Contul Personal al Clientului la finalul sesiunii de prestare a Serviciilor. Contul personal este o modalitate de plată electronică ce permite efectuarea plății mai rapid și cu un grad mai mare de siguranță.

Pentru alimentarea Contului Personal fiecare Client e necesară să introducă datele cardului (de debit sau de credit) în pagina de plată securizată a procesatorului de plăți (în prezent BC„Victoriabank”S.A.) cu care EV Point are încheiat un contract în acest scop.

Pentru finalizarea și validarea plății către Contul Personal, Clientul va fi direcționat către pagina de plată securizată a procesatorului de plăți. Este utilizat sistemul 3D Secure pentru cardurile bancare înrolate în acest sistem. Fiecare Client este responsabil de alimentarea Contului Personal cu suma de resurse financiare, care nu poate fi mai mică de 20 (Douăzeci) lei, limita impusă de procesatorul de plată. Costurile asociate încărcării Contului Personal sunt asimilate de EV Point, însă EV Point nu este responsabilă de comisioanele de conversie valutară aplicate de banca emitentă a cardului în cazul în care moneda acestuia diferă de valuta MDL (leu moldovenesc). Responsabilitatea acestor costuri o poartă doar Clientul.

EV Point nu solicită și nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul bancar al Clientului, acestea vor fi procesate direct prin intermediul sistemelor securizate a furnizorului de servicii de plăți electronice respectiv nu efectuează alimentări recurente. Procesatorul de carduri bancare are dreptul de accesa / vizualiza orice tip de date / documente, generate în urma unei plăți electronice ordonate sau anulate sau pentru a investiga orice tranzacție, în cazul în care aceasta există.

Pentru a beneficia de Servicii sunt câteva condiții asociate Contului personal:

 • Suma minimă disponibilă pe cont nu poate fi mai mică de 0 (zero) lei înainte de a iniția procesul de acces la Servicii.
 • Imediat după finalizarea accesului la Servicii, contravaloarea sesiunii va fi debitată direct din Contul Personal
 • Valoarea sesiunii nu va putea depăși suma disponibilă în Contul Personal. La momentul atingerii sumei disponibile, sesiunea de acces la servicii va fi stopată imediat.

Fiecare Client  înțelege că acceptă pe deplin respectiva modalitate de plată și nu are nicio pretenție de la EV point cu privire la aceasta.

În mod practic EV Point nu efectuează rambursări de plăți și respectăm în acest sens prevederile legale imperative în ce privește rambursarea plăților efectuate de către Clienți. EV Point nu va face nici o rambursare:

 • Pentru Serviciile de care ai beneficiat
 • Pentru perioada în care Contul personal sau accesul la Servicii este suspendat
 • Pentru perioada în care este blocat accesul la Contul personal și/sau la Site.
 • Contul de client este anulat sau desființat precum și orice alte cazuri prevăzute de Contract și Condiții de utilizare.

Fiecare situație de rambursare va fi tratată în mod individual pentru fiecare Client. Orice renunțare la plată, rambursare efectuată nu va reflecta o obligațiune de efectuare a unei asemenea operațiuni similare pentru viitor pentru același Client sau altul.

Poți renunța la Servicii, respectiv sista Contul Personal, cu excepția cazului în care este precizat altfel în Contract, prin transmiterea unui mesaj la adresa de email support@evpoint.md. O anulare / renunțare la Contul personal nu reprezintă o exonerare a plății pentru Serviciile de care a beneficiat un Client

 

CONDIȚII DE EFECTUARE A ACHITĂRILOR ȘI PLĂȚILOR

Metodele de plată disponibile

Pentru achitarea Serviciilor achiziționate, EV Point va debita direct Contul Personal al Clientului la finalul sesiunii de prestare a Serviciilor. Contul personal este o modalitate de plată electronică ce permite efectuarea plății mai rapid și cu un grad mai mare de siguranță.

Pentru alimentarea Contului Personal se pot utiliza următoarele metode furnizate:

 • prin card de debit / credit Visa sau MasterCard (online).
 • prin transfer bancar la contul de decontare al EV POINT SRL

Plata cu cardurile

Prin accesarea serviciilor EV Point Clientul acceptă că plățile pentru servicii efectuate cu cardurile de debit/credit se vor procesa prin cetrele băncilor acquiring din Republica Moldova. Plătitorul este de acord ca detaliile cardului de debit / credit furnizate de aceasta să fie corecte și exacte și că nu va utiliza cardul de debit / credit, care nu este deținut în mod legal de aceasta sau a cărui utilizare nu este autorizată de proprietarul legal al acestuia.

Platitorul este, de asemenea, de acord și se angajează să furnizeze detalii corecte și valide despre cardul de debit / credit.

Platitorul garantează, este de acord și conform că inițiând tranzacția de plată on-line furnizează detaliile cardului.

Platitorul autorizează debitarea cardului indicat pentru plata selectată (alimentarea Contului Personal) împreună cu comisioanele aplicabile după caz.

Plătitorul este responsabil să se asigure că este dispinibil un credit suficient pe contul cardului indicat la momentul efectuării plății pentru a permite finalizarea tranzacției de platp

Metoda de plată prin card bancar implică redirecționarea prin intermediul canalelor securizate către portalurile băncilor acquiring și nu stochează date sensibile (cum ar fi date deschise despre card sau titularul de card).

EV Point nu stochează nici o informație, nici chiar cele depersonalizate ale cardului (numărul cardului mascat – primele 6 si ultimele 4 cifre: XXXXXX******XXXX).

Dacă în timpul procesării tranzacției cu cardul bancar se produce o eroare, următoarele cauze și soluții se aplică, după cum urmează:

 • a apărut o eroare temporară în timpul procesării plății cauzată de conexiunea între serviciul de plată și banca procesatoare de tranzacții cu cardul. Atenție ! În acest caz suma acestei tranzacții putea fi retrasă de pe cardul Dvs. Pentru a soluționa problema vă rugăm să va adresați la Serviciul suport clienți + 373 60 60 99 00.
 • cardul nu este activat pentru tranzacții online securizate (ex. 3D Secure). Atenție ! În acest caz suma acestei tranzacții nu a fost retrasă de pe card. Pentru a soluționa problema, vă rugăm să contactați banca emitentă a cardului Dvs. pentru a vă asigura că acesta este activ pentru astfel de operațiuni, să încercați setarea parolei 3D Secure pentru cardul pe care îl folosiți la plata online sau să încercați să finalizați plată cu un alt card activ;
 • datele de autorizare introduse de Dvs. sunt invalide sau incomplete. Atenție ! În acest caz suma acestei tranzacții nu a fost retrasă de pe cardul Dvs.. Pentru a soluționa problema, vă rugăm să introduceți date de autorizare valide și complete, ori să contactați banca Dvs.
 • cardul Dvs. nu conține suficiente resurse financiare pentru a efectua achitarea tranzacției. Atenție ! În acest caz suma acestei tranzacții nu a fost retrasă de pe cardul Dvs. Pentru a soluționa problema, vă rugăm să alimentați cu suma necesară contul cardului Dvs. și să repetați operațiunea de achitare sau să încercați să finalizați plată cu un card cu suficiente resurse financiare.

 

REGULI DE BAZĂ DE UTILIZARE A REȚELEI EV POINT

Rețeaua EV Point este formată din Stațiile de Încărcare a bateriilor vehiculelor electrice amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, disponibile și cu informații detaliate pe harta din Contul Personal și/sau de pe Site.

Se va ține cont de următoarele:

 • Cea mai mare parte din stațiile EV Point sunt amplasate în spații ce nu sunt proprietatea acesteia. De aceea pentru fiecare stație pot fi aplicate reguli specifice de acces indicate în Contul Personal, pe Site sau afișate în cadrul spațiului de amplasament a stației
 • Accesul la stația EV Point poate fi condiționat de tarife de acces în parcare sau tarife de parcare impuse de deținătorii spațiilor în care sunt amplasate stațiile EV Point, tarife ce nu sunt incluse în prețul de acces la stație
 • Amplasamentul stațiilor EV Point poate suferi modificări în funcție de raporturile contractuale pe care le are EV Point cu partenerii care pun la dispoziție spațiile. Astfel, stațiile de încărcare pot fi reamplasate despre care Utilizatori și Clienții vor fi informați prin intermediul Site-ului
 • Tindem spre aceea că toate stațiile EV Point să fie accesibile 24/7. Unele stații pot să nu fie accesibile din cauza programului de acces la spațiul în care sunt amplasate.
 • Pot exista situații în care alți Clienți sau conducători de vehicule electrice sau vehicule alimentate cu combustibil convențional care să nu respecte, după caz, apeleze la Servicii sau chiar să blocheze nejustificat locurile de parcare aferente unei stații EV Point. În acest sens vom depune toate eforturile pentru a remedia această situație, în cel mai scurt timp însă nu putem garanta soluționarea acestei probleme într-un mod definitiv sau conform solicitărilor Clientului care a sesizat respectiva încălcare.
 • Alimentarea stațiilor EV Point cu energie electrică depinde de furnizorul de la care suntem alimentați. Respectiv nu putem anticipa sau garanta alimentarea continuă cu energie electrică. În orice caz vom depune toate eforturile pentru ca aceste întreruperi să fie remediate în cel mai scurt timp posibil.
 • EV Point nu poate anticipa și/sau garanta în vreun fel comunicația permanentă a stațiilor de încărcare cu serverele EV Point, acesta fiind un serviciu furnizat de un terț partener. În orice caz, EV Point va depune toate eforturile pentru ca aceste întreruperi să fie remediate în cel mai scurt timp posibil.
 • Stațiile EV Point nu vor putea fi utilizate în perioada intervențiilor de mentenanță periodică și / sau pentru preîntâmpinarea / remedierea unor incidente sau defecțiuni ale acestora. Însă EV Point va depune toate eforturile pentru ca aceste întreruperi să fie soluționate în cel mai scurt timp posibil.

 

REGULI DE BAZĂ DE ACCESARE A SERVICIILOR

Puteți accesa Serviciile EV Point numai în măsura în care veți respecta reguli generale de accesarea a serviciilor de încărcare a bateriilor vehiculelor electrice, așa cum sunt indicate mai jos:

 • Vehiculul electric trebuie parcat în mod corespunzător în spațiul marcat la fiecare stației. Orice Client trebuie să se asigure în permanență că vehiculul este parcat în conformitate cu regulile aplicate spațiului în care este amplasată stația. De obicei fiecare stație EV Point este echipată cu 2 locuri de parcare, astfel că fiecare Client va ocupa 1 loc de parcare fără a împiedica apariția unui alt Client la locul de parcare alăturat. Se interzice parcarea pe ambele locuri acesta fiind o încălcare a termenilor și condițiilor și poate servi drept temei pentru suspendarea prestării Serviciilor.
 • În cazul în care un alt EV este conectat la stația EV Point, rugăm abținerea de la tentativa de deconectare a respectivului EV chiar și atunci când tarifele la stație sunt egale cu 0 (zero).
 • Dacă parchezi mai mult decât timpul alocat pentru încărcarea deplină a bateriei sau blochezi accesul altor Clienți la stația EV Point, ne rezervăm dreptul de a tarifa timpul pentru care a fost blocat accesul și să atribuim penalități până la suspendarea sau anularea accesului la Servicii.
 • Fiecare stație este dotată cu instrucțiuni de conectare. Este sarcina Clientului să respecte instrucțiunile de conectare la fiecare stație, precum și regulile impuse de producătorul EV în procesul de încărcare.
 • Îți recomandăm să NU utilizezi dispozitive improvizate sau extensii de cabluri, ori adaptoare necertificate pentru a te conecta la stație. Îți recomandăm să eviți utilizarea cablurilor avariate și/sau cu semne vădite de uzură fizică. Nu îți recomandăm să lași cablul de încărcare să se supraîncălzească în acest fel vei putea evita orice risc din a te răni sau a răni pe o persoană terță
 • La finalizarea etapei de acces la Servicii, asigură-te că respecți integral regulile de deconectare, atât pe cele ce se aplică EV cât și cele ale stației EV Point
 • Pentru încărcare utilizează Contul personal sau aplicația EV Point, respectiv Cardul RFID. Serviciile nu sunt disponibile dacă nu utilizezi măcar una din ele, respectiv nu vei putea iniția sesiunea Serviciului
 • NU uita, respectă în permanență regulile de circulație prevăzute de prevederile legale aplicabile, naționale și internaționale.

 

REGULI DE CONDUITĂ A CLIENȚILOR

E foarte important de a citi aceste reguli și a le respecta oricând și pe durata de utilizare a Serviciilor, Site-ului sau rețelei naționale EV Point.

 • Nu se vor furniza pe site, la suport tehnic, altor Clienți / Utilizatori mesaje care conțin sau pot face referire la elemente obscene, jignitoare, agresive, discriminare, defăimare, amenințare, profanare, ilegale, cu caracter sexual, sau orice alte informații ți/sau mesaje care încalcă drepturile EV Point, ale oricăror alte persoane sau încalcă în orice mod prevederile legale aplicabile.
 • Nu vei agresa în nici un fel Clienții și/sau Utilizatorii Site-ului
 • Nu se vor include în Cabinet personal date cu caracter personal despre persoana în cauză sau despre altă persoană și/sau orice alte informații cu confidențiale sau care pot avea ca efect încălcarea drepturilor EV Point, a altor persoane sau a prevederilor legale aplicabile.
 • Se vor respecta drepturile de autor ale EV Point și/sau a oricăror altor persoane și nu se vor aduce atingerea în nici un fel a acestor drepturi, altfel decât în măsura strict permisă de prevederile legale aplicabile.
 • Nu se vor comercializa în nici un fel Serviciile sau rezultatul acestora și se vor folosi doar în interes personal / propriu
 • Nu se vor introduce pe Site, direct sau indirect și nu se vor transmite prin intermediul acestuia, indiferent de modalitate, materiale ce conțin viruși, fișiere sau programe menite să întrerupă, să distrugă sau să limiteze funcționarea Site-ului și/sau oricăror dispozitive prin care este accesat Site-ul de către Utilizatori
 • Nu vei furniza informații personale ale altei persoane în scop comercial, fără consimțământul celui în drept care deține informațiile
 • Nu vei realiza activități care nu sunt permise de lege

Este de indicat că deși un client poate să respecte Termenii și Condițiile, există posibilitatea ca alți Clienți să nu facă similar. EV Point nu poate fi responsabilă pentru conduita etică a persoanelor.

În cazul în care un Client nu respectă Condițiile de Utilizare, respectiv prevederile Contractului, EV Point poate sancționa Clienții prin emiterea de avertismente, suspendare total sau parțial, restricționarea total sau parțial a accesului la Contul Personal respectiv la Servicii, anularea Contului Personal.

Clienții al căror cont a fost suspendat / restricționat / retras / interzis / anulat din orice motiv precum și persoanele care încalcă Condițiile de Utilizare nu mai au dreptul de a utiliza Site-ul sau Serviciile. Indiferent de caz, oricare din măsuri luate de EV Point pentru nerespectarea Contractului, Condițiilor de Utilizare, vor putea fi luate fără nici o notificare prealabilă, indiferent dacă Serviciile sunt oferite gratuit sau contra cost.

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protecția datelor personale este foarte importantă pentru noi, de aceea acordăm o deosebită atenție protecției și securității datelor colectate și prelucrate prin intermediul site-ului www.evpoint.md sau a instrumentelor oferite de acesta.

Printre instrumente oferite de EV Point se referă site-ul www.evpoint.md, aplicațiile iOS și Android EV Point, Contul personal – instrumente care permit utilizatorului sau vizitatorului a interacționa cu EV Point cu respectarea Termenilor și Condițiilor în operațiunile de schimb de informații sau efectuarea diverselor operațiuni utilizând rețeaua internet.

Documentele recepționate precum și accesul obținut de la EV Point de către utilizator, de altfel și utilizarea www.evpoint.md indică acordul expres al utilizatorului cu Politica de Confidențialitate parte integrantă a prezentului document.

Te rugam sa accesezi Politica de Confidențialitate  pentru informații detaliate despre drepturile referitoare la datele cu caracter personal, precum și informații relevante in ceea ce privește confidențialitatea informațiilor furnizate

 

POLITICA DE COOKIE-URI

Cookie-urile sunt date pe care un site web le transfera pe hard-disk-ul unui vizitator în scopul de a le stoca permanent sau temporar. Cookie-urile sunt standard de performanță și sunt folosite de site-uri, inclusiv de www.evpoint.md, ușurând accesul permanent al unui utilizator la un site. Această tehnologie permite o adaptare a site-ul la nevoile dvs. Dacă nu doriți informații colectate prin utilizarea de Cookie-uri, în browsere-le pe care le utilizați există un procedeu simplu care vă permite să respingeți sau să acceptați funcțiile Cookie-urile. Recomandăm să rețineți că Cookies ar putea fi necesare pentru a va putea furniza anumite facilități ale serviciilor online, în lipsa acceptului nu veți putea vizualiza sau accesa anumite componente a site-ului.

Cum să evitați / respingeți cookie-urile ?

Puteți a respinge / evita cookie-urile schimbând setările browser-ului dumneavoastră. De asemenea puteți șterge cookie-urile existente. Pentru o mai mare receptivitate vă rugăm să accesați linkurile către cele mai utilizate browsere unde sunt indicate detaliat modalitățile de ștergere / evitare sau respingere a cookie-urilor:

Internet Explorer     –       ( http://support.microsoft.com/kb/278835/ro  )

Mozilla Firefox         –       ( http://support.mozilla.org/ro/kb/cookie-urile  )

Google Chrome      –       ( http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=ro&answer=95647 )

Și de ce am accepta cookie-uri ?

Utilizăm cookie-urile pentru a reține anumite opțiuni ale dvs. atunci când navigați pe site. Pe de altă parte acest lucru ne ajută a îmbunătăți serviciile pe care le oferim, iar dvs. doar veți obține avantaje și o navigare mai eficientă.

Pentru cât timp sunt active cookie-urile noastre ?

Cookie-urile sunt păstrate pentru o perioada cuprinsă între 3 luni și 2 ani și există posibilitatea de eliminare a lor în orice moment.

 

TERMENUL DE ACȚIUNE

Termenii și Condițiile se aplică pentru toți Utilizatorii de la momentul accesării sau înregistrării în orice mod pe Site și pe toată durata de utilizare în orice mod a acestuia.

La crearea Contului Personal se va cere acordul expres prin acceptarea Contractului, Condițiilor de Utilizare, Politicii de confidențialitate prin bifarea secțiunii respective întrucât EV Point prestează servicii Clienților în deplină cunoștință a termenilor și condițiilor de accesare, de utilizare a serviciilor și prelucrare a datelor cu caracter personal.

Prezentul document, precum și Politica de Confidențialitate și Contractul de prestări servicii rămâne în vigoare pe o durată nedeterminată atât tip cât există Utilizatori sau Clienți, chiar dacă nu au accesat o perioadă îndelungată de timp Site-ul sau nu au apelat la Servicii.

 

RĂSPUNDEREA CLIENȚILOR

Responsabilitatea pentru nerespectarea Condițiilor de Utilizare, Contractului și Politicii de Confidențialitate aparține Clientului în totalitate. Unele aspecte privind situațiile în care este angajată răspunderea Clientului sunt indicate aici, iar altele sunt prevăzute în alte secțiuni a prezentului document sau documentelor ce derivă din acesta.

Fiecare Client sau Utilizator este de acord să despăgubească EV Point, precum și orice alte persoane pentru orice prejudiciu, pierdere, costuri și cheltuieli (inclusiv orice cost sau cheltuiala referitoare la recunoașterea, constatarea și punerea în executare forțată sau nu a oricăror drepturi) rezultând din:

 • Acțiunile sau inacțiunile care împiedica EV Point de a asigura utilizarea și funcționarea Site-ului și Serviciilor pentru Utilizatori și Clienți
 • Orice anunț făcut în nume propriu sau în numele unei terțe persoane în legătură cu EV Point, Servicii sau aplicație
 • Încălcarea sau nerespectarea în orice mod a prevederilor prezentului document
 • Încălcarea oricărei legi, reguli sau reglementări aplicabile în materie ce țin de EV Point și instrumentele acesteia.

Fiecare este responsabil de:

 • Păstrarea în deplină siguranță a datelor confidențiale referitoarea la Contul Personal, Cartela RFID și nimeni nu va avea nici o pretenție față de EV Point cu privire la divulgarea datelor de autentificare
 • Neinformarea imediată cu privire a pierderea / furtul cardului RFID
 • Orice daună cauzată unei Stații sau punct de încărcare sau spațiilor în care sunt amplasate acestea, precum și pentru orice prejudiciu, inclusiv fizic cauzat de nerespectarea prezentului document, sau a oricăror altor acțiuni aplicabile, neglijenței în utilizarea Serviciilor. Orice client are obligația de a ne anunța despre o asemenea daună.
 • Cunoașterea faptului că stația EV Point este alimentată cu energie electrică de o intensitate și putere ridicată. Prin utilizarea stației vă asumați responsabilitatea că cunoașteți a manevra cu asemenea instrumente și EV Point nu va putea fi făcută vinovată de exploatarea necorespunzătoare a stațiilor de către Clienți.

 

RĂSPUNDEREA EV POINT

Prin accesarea și utilizarea Site-ului și Serviciilor, orice persoană e de acord cu faptul ca EV Point oferă Servicii numai în baza legilor în vigoare care îi sunt aplicabile. EV Point oferă Servicii  – engleză AS IT IS, și nu oferă “NICIO GARANȚIE DE ORICE FEL, IMPLICITĂ, EXPLICITĂ SAU STATUTARĂ CU PRIVIRE LA SERVICII SAU SITE “INCLUSIV ORICE GARANȚIE COMERCIALĂ, POTRIVITĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU NEÎNCĂLCARE”. EV Point nu garantează că utilizarea serviciilor va fi neîntreruptă, disponibilă permanent, fără erori sau că va răspunde în orice moment cerințelor Clienților sau de orice alte defecte în Serviciile oferite. Pe de altă parte garantăm că accesarea serviciilor, cu respectarea instrucțiunilor de exploatare a Stației, este una SIGURĂ.

EV Point nu oferă nici o garanție și nu își asumă responsabilitatea pentru conectivitatea și disponibilitatea Serviciilor, cum nu poate garanta în niciun fel faptul că Serviciile răspund exigentelor tuturor Clienților sau prestarea acestora determina un rezultat dat sau previzibil. Fiecare este liber să aleagă Serviciile, să beneficiezi de acestea sau să renunțe la ele conform prezentului document și nu promitem sau inducem în niciun fel vreun rezultat determinat, altul decât precizat în mod expres în acest document. .

EV Point nu este în niciun fel responsabilă pentru:

 • pierderi care nu puteau fi prevăzute la data intrării în vigoare a prezentului document în raportul cu Utilizatorii și Clienții;
 • pierderi care au fost suferite, altfel decât ca urmare a unei încălcări din partea EV Point a obligațiilor sale cu intenție sau neglijență gravă;
 • orice pierdere de profit/câștig atât a unei persoane anumite cât și a oricăror alte persoane;
 • în limita legii, EV Point nu va răspunde și nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun fel de daune, fie directe, indirecte, speciale, generale, compensatorii, consecință  și/sau incidentale, rezultate din activitatea desfășurata de către o persoană sau de oricine altcineva în legătură cu utilizarea Contului Personal, Site-ului sau accesarea Serviciilor, inclusiv și fără limitare la vătămări corporale, stres emoțional și/sau orice alte daune provocate de comunicarea sau interacționarea cu alți Utilizatori/Clienți ai EV Point în afara Site-ului sau prin intermediul acestuia.
 • EV Point nu poate răspunde și nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun fel de daune accidentale, speciale, subsecvențiale sau indirecte rezultate din sau în legătura cu utilizarea sau imposibilitatea de a folosi Site-ul sau Contul Personal, inclusiv și fără limitare la pagube, pierderi, prejudicii, corupție de date sau programe, întreruperi de servicii și procurări de servicii înlocuitoare chiar daca EV Point știe sau a fost informat despre posibilitatea unor astfel de daune, cu excepția cazului în care acestea sunt produse ca urmare a intenției sau neglijenței grave a EV Point.
 • EV Point nu are nici o responsabilitate față de orice promisiuni ori angajamente asumate de către oricare dintre Utilizatori, precum și acțiuni sau inacțiuni rezultate din acestea
 • Nu garantăm ca Site-ul sau Serviciile vor fi funcționale daca (i) furnizorul de internet al utilizatorului nu este capabil să furnizeze serviciile sale în mod corespunzător (ii) se utilizează diferite browsere sau programe care limitează accesul la internet sau Site și de ceea nu putem fi trași la răspundere pentru nefuncționarea completă sau cu intermitente a Site-ului sau Serviciilor (iii) sunt nemulțumiri legate de aspectul și funcționarea Site-ului sau (iv) exista defecțiuni ale liniei telefonice sau alte tipuri de defecțiuni care împiedică accesul la Internet sau (v) dispozitivul la care se recepționează imaginile difuzate de către EV Point nu redă o anumita calitate.
 • De asemenea, nu garantăm că serviciile funcționează fără întrerupere sau erori, în special în cazul în care Site-ul este întrerupt în orice moment pentru scopuri care țin de mentenanță, îmbunătățiri tehnice, update-uri sau dezvoltări ale conținutului și/sau a prezentării EV Point. Atunci când este posibil pentru noi, vom încerca să informam Utilizatorii despre aceste întreruperi.

 

DREPTURILE DE PROPRIETATE SI DREPTURILE DE AUTOR

Dreptul de proprietate asupra informațiilor

Prin prezentul document orice Utilizator / Client declară că este de acord fără niciun fel de limitare ca EV Point este proprietarul oricăror informații, sigle, suporturi, materiale inițiale precum și orice informații furnizate pe Site de către EV Point, excepție fiind datele personale ale Utilizatorilor / Clienților. EV Point deține toate drepturile de proprietate asupra aplicație EV Point inclusiv, dar fără a se limita la toate informațiile confidențiale.

Interzicerea utilizării Informațiilor Confidențiale

Este interzisă copierea, răspândirea, transmiterea, modificarea, dezvăluirea, publicarea în mass-media, crearea de copii integrale sau parțiale, utilizarea comercială pentru orice alte drepturi de material, mărci comerciale sau orice alte informații confidențiale care sunt în proprietateaEV Point fără acordul scris al acesteia.

Informațiile altor Utilizatori:

Este interzisă folosirea, copierea, modificarea, publicarea, transmiterea, distribuirea, afișarea, folosirea în scop comercial, vinderea sau exploatarea de orice alte informații ale altor Utilizatori care au înregistrate drepturile de autor sau care nu au înregistrate drepturile de autor fără acordul legal al acestora.

Lege aplicabila si soluționarea disputelor

Orice disputa referitoare la încheierea, interpretarea, executarea și încetarea prevederilor prezentului document, a Contractului și Politicii de Confidențialitate sunt reglementate de prevederile legale din Republica Moldova. EV Point este întotdeauna interesată în a rezolva orice fel de conflict sau litigiu pe cale amiabilă iar în cazul în care acest lucru nu este posibil va fi supus spre soluționare instanțelor competente.

 

DATA ULTIMEI ACTUALIZARI

Acest document a fost revizuit la data de 01.06.2020

Copyright © 2020, toate drepturile rezervate www.evpoint.md