Условия и методы оплаты

Metodele de plată disponibile

  1. Pentru achitarea Serviciilor achiziționate, ev point va debita direct Contul Personal al Clientului la finalul sesiunii de prestare a Serviciilor. Contul personal este o modalitate de plată electronică ce permite efectuarea plății mai rapid și cu un grad mai mare de siguranță.
  2. Pentru alimentarea Contului Personal se pot utiliza următoarele metode furnizate:
  • prin card de debit / credit Visa sau MasterCard (online).
  • prin transfer bancar la contul de decontare al EV POINT SRL

Plată cu cardurile

1. Prin accesarea serviciilor ev point Clientul acceptă că plățile pentru servicii efectuate cu cardurile de debit/credit se vor procesa prin centrele băncilor acquiring din Republica Moldova. Plătitorul este de acord ca detaliile cardului de debit / credit furnizate de aceasta să fie corecte și exacte și că nu va utiliza cardul de debit / credit, care nu este deținut în mod legal de aceasta sau a cărui utilizare nu este autorizată de proprietarul legal al acestuia.

2. Plătitorul este, de asemenea, de acord și se angajează să furnizeze detalii corecte și valide despre cardul de debit / credit.

3. Plătitorul garantează, este de acord și conform că inițiând tranzacția de plată on-line furnizează detaliile cardului.

4. Plătitorul autorizează debitarea cardului indicat pentru plata selectată (alimentarea Contului Personal) împreună cu comisioanele aplicabile după caz.

5. Plătitorul este responsabil să se asigure că este disponibil un credit suficient pe contul cardului indicat la momentul efectuării plății pentru a permite finalizarea tranzacției de plată.

6. Metoda de plată prin card bancar implică redirecționarea prin intermediul canalelor securizate către portalurile băncilor acquiring și nu stochează date sensibile (cum ar fi date deschise despre card sau titularul de card).

7. ev point nu stochează nici o informație, nici chiar cele depersonalizate ale cardului (numărul cardului mascat – primele 6 și ultimele 4 cifre: XXXXXX******XXXX).

8. Dacă în timpul procesării tranzacției cu cardul bancar se produce o eroare, următoarele cauze și soluții se aplică, după cum urmează:

  • a apărut o eroare temporară în timpul procesării plății cauzată de conexiunea între serviciul de plată și banca procesatoare de tranzacții cu cardul. Atenție ! În acest caz suma acestei tranzacții putea fi retrasă de pe cardul Dvs. Pentru a soluționa problema vă rugăm să va adresați la Serviciul suport clienți + 373 60 60 99 00.
  • cardul nu este activat pentru tranzacții online securizate (ex. 3D Secure). Atenție ! În acest caz suma acestei tranzacții nu a fost retrasă de pe card. Pentru a soluționa problema, vă rugăm să contactați banca emitentă a cardului Dvs. pentru a vă asigura că acesta este activ pentru astfel de operațiuni, să încercați setarea parolei 3D Secure pentru cardul pe care îl folosiți la plata online sau să încercați să finalizați plată cu un alt card activ;
  • datele de autorizare introduse de Dvs. sunt invalide sau incomplete. Atenție ! În acest caz suma acestei tranzacții nu a fost retrasă de pe cardul Dvs.. Pentru a soluționa problema, vă rugăm să introduceți date de autorizare valide și complete;
  • cardul Dvs. nu conține suficiente resurse financiare pentru a efectua achitarea tranzacției. Atenție ! În acest caz suma acestei tranzacții nu a fost retrasă de pe cardul Dvs. Pentru a soluționa problema, vă rugăm să alimentați cu suma necesară contul cardului Dvs. și să repetați operațiunea de achitare sau să încercați să finalizați plată cu un card cu suficiente resurse financiare

9. În cazul în care Clientul doreşte să anulează plata, acesta trebuie să expedieze un e-mail la payment@evpoint.md în care să indice următoare date: numele, prenumele, suma, codul de identificare și oră tranzacției. Dacă informațiile sunt corecte, plata va fi anulată în termen maxim de 48 de ore, iar fondurile care nu au fost utilizate vor fi returnate pe contul bancar de pe care a fost efectuată plată.

10. Furnizorul serviciilor își rezervă dreptul de a stabili niște limitări asupra posibilității Plătitorilor de a transfera mijloace bănești în Conturile Clienţilor, prin intermediul Cardului bancar, fără a se limita la țara emitentă a Cardului bancar. Furnizorul serviciilor își rezervă dreptul de a nu informa Plătitorul și Clientul despre motivele stabilirii limitărilor.

11. Plătitorul poartă răspundere pentru corectitudinea numărului de Card bancar indicat, a datei de expirare a valabilității Cardului său bancar, a sumei de bani spre transfer, precum și a numărului cardului de combustibil al Clientului. Întrucât Furnizorul serviciilor nu efectuează transferuri de mijloace bănești și nu prestează servicii bancare, toată răspunderea privind corectitudinea efectuării transferului o poartă exclusiv Banca și Plătitorul.